Budgetbeheer

Vlasmarkt Bewindvoeringen biedt naast het beschermingsbewind ook een andere vorm van inkomensbeheer aan: budgetbeheer.

Bij budgetbeheer gaat het om situaties waarin u zelf nog geacht kan worden uw financiën te beheren, maar toch behoefte heeft aan ondersteuning.  Bijvoorbeeld wanneer u moeite hebt om overzicht te bewaren over uw inkomsten en uitgaven,  niet altijd tijdig en/of correct de vaste lasten betaalt of sprake is van oplopende achterstanden in de betalingen.

Voor budgetbeheer is geen tussenkomst nodig van de rechter.  U gaat hiervoor een overeenkomst aan met Vlasmarkt Bewindvoeringen. De overeenkomst is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn.  

De budgetbeheerder beheert uw geld en zorgt voor stabiliteit in uw financiën. Wel blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen. Aan de hand van een budgetplan worden de inkomsten en uitgaven in kaart gebracht en wordt het beheer uitgevoerd. Er zijn 2 vormen van budgetbeheer mogelijk.

Bij het zogenaamde “Vaste Lasten Beheer” opent de budgetbeheerder een beheer- en een leefgeldrekening en betaalt hij/zij maandelijks bij voorrang alle belangrijkste vaste lasten (huur of hypotheek, water en energie, zorg- en aansprakelijkheidsverzekering). Het restant wordt overgemaakt naar uw leefgeldrekening van de klant, op wekelijkse basis. Er wordt niet gereserveerd. Doel van deze vorm van inkomensbeheer is om u te beschermen tegen het ontstaan van achterstanden in de vaste lasten. Overige rekeningen moet u zelf betalen, net als het aanvragen van inkomensvoorzieningen, aangifte belastingen en treffen van betalingsregelingen.

Bij het  “Uitgebreid Budgetbeheer” wordt ook een beheer- en leefgeldrekening aangevraagd maar worden alle rekeningen betaald, en daarnaast evt. betalingsregelingen getroffen, evt. inkomensvoorzieningen en toeslagen aangevraagd en belastingaangifte gedaan. U kunt afspraken maken met de budgetbeheerder over de hoogte van eventuele reserveringen.  

In het geval sprake is van een schuldsituatie is een Vaste Lasten Beheer niet mogelijk. In dat geval bestaat alleen de mogelijkheid van Uitgebreid Budgetbeheer dan wel, ingeval sprake is van problematische schulden, wordt bewind geadviseerd. In alle gevallen wordt de juiste maatregelen in goed overleg met u bepaald.

Voor budgetbeheer betaalt u een vast tarief per maand. Indien mogelijk wordt voor de kosten van budgetbeheer bijzondere bijstand aangevraagd.