Schulden

Verschillende vormen beschermingsbewind

Er zijn 2 verschillende vormen van beschermingsbewind.

Standaard beschermingsbewind

Deze vorm van beschermingsbewind wordt aangevraagd indien er sprake is van psychische – en / of lichamelijke problematiek.  

Schuldenbewind

Deze vorm van bewind wordt aangevraagd  indien sprake is  van problematische schulden.

De bewindvoerder bekijkt of schulden afgelost kunnen worden door het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Indien dit niet mogelijk is, zal de bewindvoerder een schuldhulpverleningstraject aanvragen voor en met de cliënt.

Een schuldhulpverleningstraject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlenende organisatie en niet door de bewindvoerder. De taak van de bewindvoerder is in dit geval het stabiliseren van de financiën en voorkomen dat er nieuwe schulden gemaakt worden. Ook zal de bewindvoerder veelal het contact onderhouden met de schuldhulpverlenende organisatie tijdens het traject.

Wat is een schuldhulpverleningstraject?

Na het aanvragen van schuldhulpverlening wordt een dossier gevormd waarin alle financiële gegevens en schulden benoemd staan. De bewindvoerder zal samen met de client dit dossier samenstellen.

Vervolgens zal de schuldhulpverlenende instantie schuldeisers aanschrijven met een betalingsvoorstel.

Indien de schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, is er sprake van een vrijwillige schuldregeling. Dit heet een MSNP traject, oftewel het Minnelijk Schuldtraject Natuurlijke Personen.  Er kan na akkoord gestart worden met aflossen.

Als het niet tot een akkoord komt, kan de rechtbank worden verzocht tot toelating WSNP, oftewel Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Beide soorten schuldhulpverlening duren, afhankelijk van de persoonlijke situatie, gemiddeld 3 jaar.