Voor Klanten

Inloggen bij Onview

Met de inloggegevens die u van uw bewindvoerder heeft ontvangen, kunt u hier inloggen bij ons registratiesysteem Onview.

Klachten

Hoewel wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vinden het fijn als u ons vertelt waar u ontevreden over bent, daarmee geeft u ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. 
Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid op kunnen lossen, dan kunt u een officiële klacht indienen volgens ons Klachtenreglement. Het staat u ook vrij om uw klacht rechtstreeks bij de kantonrechter te melden. De kantonrechter houdt toezicht op ons werk.

Privacy

Als bewindvoerder hebben wij gegevens van u nodig om onze taak goed uit te kunnen oefenen. Denk aan financiële gegevens, ‘naw-gegevens maar ook gegevens over uw persoonlijke situatie kunnen belangrijk zijn. Alle medewerkers van Vlasmarkt Bewindvoeringen zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonlijke gegevens alleen raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefenen van onze taak. Om goed om te gaan met uw persoonsgegevens, wordt er door Vlasmarkt Bewindvoeringen een privacyreglement gehanteerd.