Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind (ook wel bewindvoering genoemd) is er voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren. Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk waaronder:

 • Fysieke problematiek
 • Psychische problematiek
 • Verslaving
 • Verstandelijke beperking
 • Ouderen problematiek
 • Financiële problemen tijdens of na detentie
 • Schulden

Bovenstaande oorzaken kunnen alle leiden tot een gebrek aan financieel overzicht waardoor er hulp nodig is. Bij beschermingsbewind wordt het vermogen van de cliënt beheerd door een professioneel bewindvoerder. De bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd.

Wat zijn de meest voorkomende taken van de bewindvoerder ?

 • Aanschrijven betrokken instanties, waarbij het bewind kenbaar gemaakt wordt en het correspondentieadres wordt gewijzigd.
 • Openen van een beheer – en leefgeldrekening, beide op naam van cliënt
 • Overzicht maken van de inkomsten en uitgaven
 • Inventariseren van eventuele schulden en daarbij waar mogelijk betalingsregelingen treffen
 • Betalen van vaste lasten en voorkomende overige rekeningen
 • Overmaken van leefgeld aan cliënt (in overleg wekelijks of maandelijks)
 • Aanvragen toeslagen (indien van toepassing)
 • Aanvragen minimaregelingen (indien van toepassing)
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen (indien van toepassing)
 • Verzorgen jaarlijkse belastingaangifte
 • Cliënt toeleiden naar schuldhulpverlening

Duur van beschermingsbewind

De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter en is afhankelijk van de ernst van de financiële situatie van de cliënt en zijn of haar geestelijke gesteldheid.

Bankrekeningen

Bij aanvang van het bewind wordt een beheerrekening – en leefgeldrekening geopend.

Beide komen op naam van de cliënt te staan. De beheerrekening wordt beheerd door de bewindvoerder. Dit is de rekening waarop de inkomsten binnenkomen en waarvan de vaste lasten betaald worden. Ook wordt het leefgeld van de beheerrekening naar de leefgeldrekening overgemaakt.

Het leefgeld wordt in principe wekelijks overgemaakt. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

De leefgeldrekening is geblokkeerd tegen roodstand.

Tarieven bewindvoering 2022

De tarieven voor bewindvoering worden landelijk vastgesteld en zijn afhankelijk van de  gezinssituatie en de grondslag voor bewind.

In bepaalde gevallen kan er bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering worden aangevraagd. Dit kan als er sprake is van een inkomen op of rond het minimum, of als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject.

Tijdens een intakegesprek kijkt de bewindvoerder samen met u wat de mogelijkheden zijn voor eventuele bijzondere bijstand. Indien u daarvoor in aanmerking komt, zullen de kosten van bewindvoerder vergoed worden door de gemeente.

Een aanmelding en eerste intakegesprek is altijd gratis !

Klik hier voor de actuele tarieven.